EDI-lesmodel (VO)

Volg de officiële nascholing bij het boek ‘Expliciete Directe Instructie in het voortgezet onderwijs’.

Stel je eigen teamscholing samen op basis van onderstaande modules. Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas, vul je de teamscholing aan met lesobservaties en feedbackgesprekken.

1

EDI – Intro

Je kunt de lesfasen en technieken van het EDI-lesmodel omschrijven.

2

EDI – Doelen

Je kunt een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid.

3

EDI – Instructie

Je kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij lesdoelen met procedurele kennis en feitenkennis.

4

EDI – Begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandig verwerking

Je kunt verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen op basis van controle van begrip.

5

EDI – Omgaan met verschillen

Je kunt het omgaan met verschillen organiseren binnen het EDI-lesmodel

6

EDI – De kracht van herhaling

Je kunt omschrijven hoe herhaling bijdraagt aan beter onthouden en begrijpen van de leerstof.

7

EDI – Klassenmanagement

Je kunt omschrijven hoe effectief klassenmanagement bijdraagt aan welbevinden en leren.

Marcel Schmeier

Onderwijsgek.nl
Geregistreerd bij CRKBO
KvK 73254002
BTW-ID: NL001400963B48

Wij verzorgen ook lezingen voor besturen, stichtingen en interne academies. Op zoek naar individuele nascholing? Kijk dan op de website van de Onderwijsdesk: individuele nascholing.

Marcel Schmeier

Onderwijsgek.nl
Geregistreerd bij CRKBO
KvK 73254002
BTW-ID: NL001400963B48